Μηχανογραφικές Εγκαταστάσεις σε
Δίκτυα ΗΥ – Servers – Workstations – Computers Rooms – Περιφερειακού εξοπλισμό

    Επικοινωνία

Επικοινωνία

   Στοιχεία Επικοινωνίας

Κόδρου 2, 71307
Ηράκλειο Κρήτης

(+30) 2815 00 2870

info@appcore.gr

 

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή
9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ.
20

χρόνια
εμπειρίας

100

εγκαταστάσεις
λογισμικού

23

πιστοποιήσεις
softone