Μηχανογραφικές Εγκαταστάσεις σε
Δίκτυα ΗΥ – Servers – Workstations – Computers Rooms – Περιφερειακού εξοπλισμό

    Υπηρεσίες Software

Υπηρεσίες Software

H AppCore έχει την τεχνογνωσία να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης σε Software.

 • Πολυετή εμπειρία σε Εμπορικές και Λογιστικές Εφαρμογές
 • Λειτουργικά Συστήματα (ΟS) (Windows, Linux)
 • Προγράμματα ελέγχου και διαχείρισης αποθηκευτικών μονάδων (Raid Controlers)
 • Προγράμματα ελέγχου και διαχείρισης (Print Servers, Fax Servers, Manage)
 • Προγράμματα ελέγχου και διαχείρισης αντιμετώπισης ιών (Antivirus)
 • Προγράμματα ελέγχου και διαχείρισης αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων (Backups)
 • Προγράμματα ελέγχου και διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (RDBMS Systems (SQL, DBD)
 • Προγράμματα ελέγχου και διαχείρισης Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mails (Microsoft ExServer, Webmail Server)
 • Παραμετροποίηση χρηστών και δικαιωμάτων χρήσης αναλόγως (Users Access)
 • Έξυπνες αναβαθμίσεις εξοπλισμού (Updates, Upgrates)
 • Επαnαφορά – Ανάκτηση δεδομένων (Data Recovery – Antiramsomeware)

Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

 
Κόδρου 2, 71307
Ηράκλειο Κρήτης

(+30) 2815 00 2870

info@appcore.gr

 

Ωράριο Λειτουργίας

 
Δευτέρα έως Παρασκευή
9:00 π.μ. – 5:00 μ.μ.
20

χρόνια
εμπειρίας

100

εγκαταστάσεις
λογισμικού

23

πιστοποιήσεις
softone