Μηχανογραφικές Εγκαταστάσεις σε
Δίκτυα ΗΥ – Servers – Workstations – Computers Rooms – Περιφερειακού εξοπλισμό

    Υπηρεσίες Hardware

Υπηρεσίες Hardware

Η AppCore με καθημερινή ενημέρωση τεχνογνωσίας Ηardware παρέχει ενδεικτικά τα παρακάτω.

Έχοντας ευθύνη των υπηρεσιών Hardware ο ποιοτικός έλεγχος συμβατότητας των διαφόρων υλικών είναι σημαντικός για την ομαλή λειτουργία γενικότερα..

  • Εγκατάσταση – Μελέτη δομημένης καλωδίωσης. (LAN)
  • Εγκατάσταση – Μελέτη Computer Room
  • Εγκατάσταση τερματικών (H/Y)
  • Εγκατάσταση μονάδων διαχείρισης (Servers)
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση συσκευών διαχείριση αποθηκευτικών μονάδων (Raid Controlers)
  • Εγκατάσταση περιφερειακών συσκευών (Printers, Scanners, Ups, Backup Units, Extenders)
  • Εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης Συσκευών (Units Drivers)
  • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού δικτύων (Lan SW, Poe SW, Rooters, Modems, Access Point)
20

χρόνια
εμπειρίας

100

εγκαταστάσεις
λογισμικού

23

πιστοποιήσεις
softone