Μηχανογραφικές Εγκαταστάσεις σε
Δίκτυα ΗΥ – Servers – Workstations – Computers Rooms – Περιφερειακού εξοπλισμό

    Υπηρεσίες Υποστήριξης
 • ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & Η/Υ

 • ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ – ΛΟΓΙΣΤIΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ERP – CLOUD

   

 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η Εταιρεία AppCore

Η Εταιρεία AppCore δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής. Ιδρύθηκε το 1999 με έδρα της το Ηράκλειο Κρήτης. Με χρόνια εμπειρία Μηχανογραφικών Εγκαταστάσεων σε Δίκτυα ΗΥ – Servers – Workstations – Computers Rooms – περιφερειακού εξοπλισμού. Η μακρόχρονη πορεία της έχει αποτέλεσμα την εξειδίκευσης Εμπορικών – Λογιστικών Εφαρμογών των Εταιρειών Softone – Prosvasis και RBS.

Η AppCore δίνοντας μέγιστη σημασία στην παρακολούθηση της σύγχρονης τεχνολογίας αλλά και κυρίως στις απαιτήσεις της αγοράς και των πελατών, διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία στις τεχνολογίες αιχμής και την εμπειρία από την υλοποίηση σύνθετων έργων πληροφορικής.

Οι πελάτες μας είναι Ελληνικές Επιχειρήσεις και προέρχονται από διάφορους κλάδους. Εκτιμούν σε εμάς την εξαίρετη σχέση τιμής και ποιότητας υπηρεσιών, την αξιοπιστία ενός μακροχρόνιου συνεργάτη και την γρήγορη λύση οποιουδήποτε προβλήματος στις ανάγκες κάθε πελάτη.

Με γνώμονα την παροχή ποιοτικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης των πελατών της διατηρεί την βέλτιστη απόδοση και την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών πληροφορικής.

Σκοπός μας

Σκοπός μας είναι η παροχή ποιοτικών λύσεων Εμπορικής – Λογιστικής – Επιχειρηματικότητας.

Όραμα μας

Να έχουμε αμείωτο πάθος για δημιουργία νέων μηχανογραφικών έργων, ποιότητα συνεργασίας και μεταφορά τεχνογνωσίας προς τους χρήστες..

Αποστολή μας

Να μετατρέπουμε τη γνώση μας σε αξία για όλους, παρέχοντας άριστες λύσεις λογισμικού και υπηρεσιών.

Κανόνας μας

Η Λειτουργικότητα και η τεχνική χρήσης αποτελούν τα δύο σημαντικό ρόλο σε οποιοδήποτε μηχανογραφικό έργο μας ανεξάρτητα από την φύση ή το είδος του.

Ποιότητα

Διαθέτοντας σειρά προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, η AppCore είναι σε θέση να καλύψει κάθε μηχανογραφική ανάγκη των πελατών της.

Οι Άνθρωποι μας

Το προσωπικό μας αποτελείται από μηχανικούς λογισμικού με ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ και ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.

Project Management

Με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης έργων (Project Management), κάθε έργο διαιρείται σε φάσεις ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της εξέλιξης της υλοποίησης του έργου. Το Project Management συμπεριλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες, τους πόρους και τις αρμοδιότητες που είναι απαραίτητες για την ορθή και έγκαιρη υλοποίηση του έργου.

Η μεθοδολογία η οποία ακολουθείται για την υλοποίηση του μηχανογραφικού έργου, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. Ανάλυση του λειτουργικού και διοικητικού περιβάλλοντος του πελάτη.
 2. Σχεδιασμός εναλλακτικών προτάσεων.
 3. Αναλυτικός σχεδιασμός της επιλεγμένης λύσης.
 4. Ανάπτυξη του Συστήματος.
 5. Προετοιμασία της εγκατάστασης.
 6. Δοκιμαστική λειτουργία του Συστήματος.
 7. Εκπαίδευση.
 8. Παραγωγική λειτουργία.
 9. Συντήρηση του συστήματος.

Εγκαταστάσεις Δικτύων

H Εταιρεία AppCore έχοντας αρκετή τεχνογνωσία και εμπειρία στις εγκαταστάσεις δικτύων Η/Υ μπορεί να παρέχει υπηρεσίες και εγκατάσταση σε αρχιτεκτονικές δομές δικτύων.

LAN (local area networks) – ΜΑΝ (Metropolitan Area Netwaork) – WLAN (Wide local area networks)

LAN

Tα τοπικά δίκτυα LAN (local area networks) και είναι δίκτυα που συνδέουν υπολογιστές σε κοντινές αποστάσεις, π.χ. από υπολογιστές που βρίσκονται σε ένα δωμάτιο μέχρι υπολογιστές που απέχουν μερικά χιλιόμετρα μεταξύ τους. Χρησιμοποιούνται συνήθως για να συνδέουν προσωπικούς υπολογιστές και σταθμούς εργασίας σε γραφεία εταιρειών, εργοστάσια, πανεπιστήμια κ.λπ

MAN

Το μητροπολιτικό δίκτυο MAN (metropolitan area network) είναι μια μεγαλύτερη εκδοχή ενός τοπικού δικτύου καθώς καλύπτει μεγαλύτερες αποστάσεις, π.χ. από μια ομάδα γειτονικών γραφείων μιας εταιρείας έως μια πόλη.

WAN

Τα δίκτυα ευρείας περιοχής WAN (wide area network) καλύπτουν μεγάλες γεωγραφικές περιοχές, π.χ. από σύνδεση μεταξύ διαφορετικών πόλεων μέχρι μιας ολόκληρης ηπείρου και μπορούν να συνδέσουν ακόμη και περισσότερα από ένα τοπικά δίκτυα καθώς και ομάδες τοπικών δικτύων. Τα περισσότερα δίκτυα ευρείας περιοχής χρησιμοποιούν τηλεφωνικά δίκτυα ή τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους. Το γνωστότερο δίκτυο ευρείας περιοχής είναι το Διαδίκτυο (Internet). H δικτύωση των υπολογιστών μπορεί να ακολουθεί τα πρότυπα ενός τοπικού δικτύου (τύπος αστέρα, δακτυλίου, διαύλου κτλ) ή τα πρότυπα του Διαδικτύου, τύπου κομβικού.

Οι δύο βασικές αρχιτεκτονικών στα Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (ΔΕΠ) είναι: (Client-Server) και (peer-to-peer).

Συμβάσεις Υπηρεσιών

Η Εταιρεία AppCore μπορεί και παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής με οργανωμένες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών. Ο πελάτης έχει δυνατότητα επιλογή τον τύπο της σύμβασης ανάλογα με της ανάγκες του. Το κόστος της σύμβασης εξαρτάται από:

Υπηρεσίες Software

H AppCore έχει την τεχνογνωσία να παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης σε Software.

 • Λειτουργικά Συστήματα (ΟS) (Windows, Linux)
 • Προγράμματα ελέγχου και διαχείρισης αποθηκευτικών μονάδων (Raid Controlers)
 • Προγράμματα ελέγχου και διαχείρισης (Print Servers, Fax Servers, Manage)
 • Προγράμματα ελέγχου και διαχείρισης αντιμετώπισης ιών (Antivirus)
 • Προγράμματα ελέγχου και διαχείρισης αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων (Backups)
 • Προγράμματα ελέγχου και διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (RDBMS Systems (SQL, DBD)
 • Προγράμματα ελέγχου και διαχείρισης Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mails (Microsoft ExServer, Webmail Server)
 • Παραμετροποίηση χρηστών και δικαιωμάτων χρήσης αναλόγως (Users Access)
 • Έξυπνες αναβαθμίσεις εξοπλισμού (Updates, Upgrates)
 • Επαnαφορά – Ανάκτηση δεδομένων (Data Recovery – Antiramsomeware)

Υπηρεσίες Hardware

Η AppCore με καθημερινή ενημέρωση τεχνογνωσίας Ηardware παρέχει ενδεικτικά τα παρακάτω.

Έχοντας ευθύνη των υπηρεσιών Hardware ο ποιοτικός έλεγχος συμβατότητας των διαφόρων υλικών είναι σημαντικός για την
ομαλή λειτουργία γενικότερα..

 • Εγκατάσταση τερματικών (H/Y)
 • Εγκατάσταση μονάδων διαχείρισης (Servers)
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση συσκευών διαχείριση αποθηκευτικών μονάδων (Raid Controlers)
 • Εγκατάσταση περιφερειακών συσκευών (Printers, Scanners, Ups, Backup Units, Extenders)
 • Εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης Συσκευών (Units Drivers)
 • Εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού δικτύων (Lan SW, Poe SW, Rooters, Modems, Access Point)

Προγράμματα ERP

Η Εταιρεία AppCore μπορεί να καλύψει ανάγκες εμπορικής και λογιστικής διαχείρισης με το πρόγραμμα Panorama της εταιρείας Softone (Soft1).

H εταιρεία Soft1 διαθέτη το πρόγραμμα σε μορφή ASK, LICENSES και CLOUD.

Soft1 100 Για μικρές επιχειρήσεις με μεγάλο όραμα.

Soft1 200 Για λογιστικά γραφεία.

Soft1 300 Για μεσαίες και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.

ERP Για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις..

Πελάτες

Η AppCore έχει υιοθετήσει σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης έργων (Project Management) για την οργάνωση και εφαρμογή επιτυχημένων μηχανογραφικών λύσεων. Ακολουθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία που εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα, την επιτυχημένη παράδοση των έργων και την ομαλή μετάδοση τεχνογνωσίας στους εργαζόμενους.

Αποτέλεσμα είναι να παραδίδει πάντα τα έργα που αναλαμβάνει εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, και χωρίς να υπερβαίνει τον αρχικό προϋπολογισμό.

Προγράμματα

20

χρόνια
εμπειρίας

100

εγκαταστάσεις
λογισμικού

23

πιστοποιήσεις
softone