Μηχανογραφικές Εγκαταστάσεις σε
Δίκτυα ΗΥ – Servers – Workstations – Computers Rooms – Περιφερειακού εξοπλισμό

    Διαχείριση Έργων – Project Management

Διαχείριση Έργων – Project Management

Με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης έργων (Project Management), κάθε έργο διαιρείται σε φάσεις ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της εξέλιξης της υλοποίησης του έργου. Το Project Management συμπεριλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες, τους πόρους και τις αρμοδιότητες που είναι απαραίτητες για την ορθή και έγκαιρη υλοποίηση του έργου.

Η μεθοδολογία η οποία ακολουθείται για την υλοποίηση του μηχανογραφικού έργου, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  1. Ανάλυση του λειτουργικού και διοικητικού περιβάλλοντος του πελάτη.
  2. Σχεδιασμός εναλλακτικών προτάσεων.
  3. Αναλυτικός σχεδιασμός της επιλεγμένης λύσης.
  4. Ανάπτυξη του Συστήματος.
  5. Προετοιμασία της εγκατάστασης.
  6. Δοκιμαστική λειτουργία του Συστήματος.
  7. Εκπαίδευση.
  8. Παραγωγική λειτουργία.
  9. Συντήρηση του συστήματος.
20

χρόνια
εμπειρίας

100

εγκαταστάσεις
λογισμικού

23

πιστοποιήσεις
softone